?

Log in

With my head up in the clouds.. [entries|archive|friends|userinfo]
ingg

[ website | kleine roze kauwgombal ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jul. 25th, 2005|08:05 pm]
ingg
niemand die hier komt, maar ik zit in Rio.
10 paar havaianas gekocht vandaag, en heerlijk aan t strand gelegen.
de golven zijn hier net tsunamis!
braziliaanse jongens zijn best wel geweldig lekker
en het eten ook

nou, dit toetsenbord zuigt, dus tot over een maand

KUS
Link3 comments|Leave a comment

(no subject) [Jun. 3rd, 2005|10:28 pm]
ingg
ja weet ik veel
Link6 comments|Leave a comment

vrijdag de dertiende [May. 13th, 2005|06:51 pm]
ingg
[Moooooood |blij]
[wat hoort mijn ooorr |bad day]

spa & fruit ijsjes
zon
muziek
nieuwe oorbellen
nieuwe ElleGirl
<3...
zeilen
lang weekend

geweldige vrijdag de dertiende
Link2 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]