?

Log in

niemand die hier komt, maar ik zit in Rio. 10 paar havaianas gekocht… - With my head up in the clouds.. [entries|archive|friends|userinfo]
ingg

[ website | kleine roze kauwgombal ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 25th, 2005|08:05 pm]
ingg
niemand die hier komt, maar ik zit in Rio.
10 paar havaianas gekocht vandaag, en heerlijk aan t strand gelegen.
de golven zijn hier net tsunamis!
braziliaanse jongens zijn best wel geweldig lekker
en het eten ook

nou, dit toetsenbord zuigt, dus tot over een maand

KUS
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: j0yable
2005-08-12 06:31 pm (UTC)
HAHA.
heerlijk droog zoals altijd ;)

en doe even voorzichtig met die golven, wil je !? :P
- en ook met die braziliaanse jongens -
;)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ingeb0rg
2005-08-21 06:59 pm (UTC)
hallo :D
ik heb het overleefd!
xx
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: j0yable
2005-08-22 02:58 pm (UTC)
gelukkig maar!
(Reply) (Parent) (Thread)